Intent de descriure un estat d’ànim lànguid i decadent tot aprofitant la coincidència entre l’onomatopeia de la caiguda d’un pes mort i la primera persona d’indicatiu del verb “ploure” en el cas que no fos impersonal

por: Albert Sánchez Piñol

Ploc.leer más...

Botón Creative Commons